Vikatun smykke


SlangekjedeBerre klikk på biletet for å gå til neste bilete, eller bruk navigasjonen under biletet. Dersom det er lagt inn ei forklaring finn du den ved å halde musepeikaren over "Notes" til høgre under biletet.